top of page
Alpha DaRT™ Treatment

הטיפול באמצעות Alpha DaRT

קיימים סוגים רבים של טיפולים בסרטן, בעלי דרגות יעילות שונות. אך כל הטיפולים הקיימים כוללים סיכונים משמעותיים לבריאות, או גורמים נזקים למטופל.

 

שיטת Alpha DaRT מאפשרת טיפול קרינתי רב עצמה וממוקד בגידולים סרטניים מוצקים. מקורות  ה Alpha DaRT מוחדרים ישירות לתוך הגידול ומשחררים מנת קרינה בעלת אנרגיה גבוהה למרחק של מספר מילימטרים, ובכך מאפשרים טיפול המשמר את הרקמות הבריאות הסמוכות. בנוסף, לא נמצאו במחקרים כל תופעות לוואי מערכתיות.

לטיפול בעזרת Alpha DaRT יש מספר יתרונות משמעותיים: 

  • טיפול רב-עוצמה וממוקד - חלקיקי Alpha DaRT משחררים אטומים פולטי קרינת אלפא בעלי אורך חיים קצר. אטומים אלה פולטים חלקיקי אלפא באנרגיה גבוהה שהורסים את הגידול. מאחר והאטומים כמעט ולא מתפזרים ברקמות בריאות, Alpha DaRT משפיעה בעיקר על הגידול, ומשמרת את הרקמות הבריאות שסביבו.

  • ללא השפעות שליליות מערכתיות - על פי התוצאות הקליניות הראשוניות, לא נגרמו כל תופעות לוואי מערכתיות, והנזק לרקמות הבריאות היה מינימלי.

  • יעילות מוכחת בכל הגידולים המוצקים שנבדקו - מחקרים טרום קליניים הראו שטכנולוגיית Alpha DaRT יעילה ובטוחה למגוון התוויות, כולל גידולים שנחשבים כעמידים בפני הקרנות רגילות. של מקורות ה- Alpha DaRT קטנים מאוד, דבר המאפשר לטפל גם בגידולים קטנים ובנגעים גרורתיים.

  • יעילות ללא קשר לרמת החימצון של הגידול – הוכח כי קרינת אלפא יעילה ללא קשר לשלב של מחזור התא או לרמת החימצון של הגידול. לפיכך, ניתן להשתמש בטיפול על ידי Alpha DaRT גם לגידולים היפוקסיים המפגינים עמידות גבוהה בפני קרינת גמא.

  • זמן מחצית חיים קצר - תוצאות קליניות מהירות - תודות לזמן מחצית חיים הקצר של רדיום- 224 (3.7 ימים), Alpha DaRT מאפשרת להשיג תוצאות קליניות מהירות, תוך ימים ספורים בלבד.

  • טיפול חד פעמי - ניתן להשתמש ב-Alpha DaRT בהרדמה מקומית במפגש אחד קצר.

  • שילוב עם שיטות טיפול אחרות - כפי שהוכיחו הניסויים הטרום-קליניים, ניתן לשפר עוד יותר את היעילות ואת השרידות הכוללת על ידי טיפול משולב של Alpha DaRT עם שיטות אחרות כגון כימותרפיה או אימונותרפיה.

  • עידוד התגובה החיסונית המערכתית נגד הגידול – נמצא כי הרס הגידול על ידי Alpha DaRT מעורר תגובה חיסונית נגד הגידול שמסייעת לחיסול גרורות מרוחקות.

  • בטיחות טובה יותר עבור המטפלים – נמצא כי רמת החשיפה לקרינת גמא במהלך הטיפול ולאחריו זניחה. זה מבטיח בטיחות גבוהה יותר הן למטופל והן לרופאים.

bottom of page