top of page
Alpha DaRT™ Technology
טכנולוגיית Alpha DaRT

חלקיקי אלפא ידועים בקרב הקהילה הרפואית כקטלניים ביותר לתאים סרטניים, מכיוון שהם יוצרים שברים דו-גדיליים מורכבים ב-DNA. אין צורך ביותר מכמה פגיעות בגרעין התא כדי להרוג את התא הסרטני. אך בשל הטווח הקצר של חלקיקי האלפא, הם נמצאו כבלתי מתאימים לטיפול בסרטן.

 

שיטת Alpha DaRT מצליחה להתגבר על מגבלת הטווח הזו ומאפשרת להשתמש בקרינת אלפא לטיפול בגידולים מוצקים. הטיפול ניתן על ידי החדרה לתוך הגידול של מקורות Alpha DaRT המכילים אטומי רדיום-224 מתחת לפני השטח שלהם. בתהליך הדעיכה של רדיום-224, האטומים שלו פולטים קרינת אלפא ישירות לתוך הגידול. באמצעות דיפוזיה והסעה, אטומים אלה מתפזרים ומגיעים לטווח של של מספר מילימטרים, שהוא מרחק משמעותי מבחינה טיפולית, ומעבירים מינון גבוה של קרינה לתוך הגידול.

שרשרת הדעיכה של רדיום-224
decay-chain.jpg

טכנולוגיית Alpha DaRT פותחה בשנת 2003 באוניברסיטת תל אביב. מאז נערכו מחקרים טרום- קליניים רבים, בהם נמצא שהטכנולוגיה יעילה ובטוחה למגוון התוויות, כולל גידולים שנחשבים כעמידים בפני הקרנות רגילות.

הממצאים פורסמו בלמעלה מ 20 מאמרים בכתבי עת מדעיים הנבדקים על ידי עמיתים.

bottom of page